Polin Meeting Point

Strona wykonana dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Strona przedstawia projekt Polin Meeting Point i jest wykonana wyłącznie w języku angielskim. Strona zawiera informacje o projekcie oraz prace uczestników projektu.